deepin双内核管理

如何手动安装双内核:

深度操作系统内核版本,会以一定周期进行更新,已经安装系统的用户,需要安装最新的内核版本,可通过在[终端]应用中输入命令行操作。

安装LTS内核

1
sudo apt install linux-image-deepin-amd64 linux-headers-deepin-amd64

安装stable内核

1
sudo apt install linux-image-deepin-stable-amd64 linux-headers-deepin-stable-amd64

查询当前系统已安装内核并获取完整包名:

1
dpkg -l | grep "linux-image\|linux-headers"

卸载其中一个内核

1
sudo apt purge linux-image-5.10.18-amd64-desktop linux-headers-5.10.18-amd64-desktop